โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เลือกอย่างไร ให้คุณภาพตรงใจ ได้มาตรฐาน

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เลือกอย่างไร ให้คุณภาพตรงใจ ได้มาตรฐาน

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เลือกอย่างไร ปัจจุบันธุรกิจอาหารเสริมกำลังเติบโตสอดรับกับเทรนด์รักสุขภาพที่มาแรงในหลายปีที่ผ่านมา แบรนด์ต่าง ๆ น้อยใหญ่จึงพากันเข้าสู่ตลาดอาหารเสริมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ที่พยายามสร้างแบรนด์อาหารเสริมให้เป็นที่รู้จัก แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและส่งผลชี้ขาดต่อความสำเร็จของธุรกิจที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ต้องใส่ใจคือคุณภาพของโรงงานผลิตอาหารเสริม ซึ่งจะต้องเลือกให้ดีโดยพิจารณา 5 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

คุณอาจสนใจบทความนี้ อ่านต่อเลย สร้างแบรนด์ครีมกันแดด ทำเงินได้ ด้วย 4 ทริค

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม

1.การรับรององค์การอาหารและยา (อย.)

สำคัญที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ต้องยื่นสูตรให้องค์การอาหารและยาตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยก่อนการเริ่มผลิต ปัจจุบันมีอาหารเสริมไม่ได้คุณภาพจำนวนมากที่เข้าสู่ตลาดโดยปราศจากการรับรองจาก อย.เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค นอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้าแล้ว ยังทำให้ธุรกิจอาหารเสริมต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่รัฐและเครือข่ายผู้บริโภคอีกด้วย ฉะนั้น เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมต้องตรวจสอบให้ดีว่าโรงงานผลิตที่เลือกมีประวัติไม่ดีเกี่ยวกับการละเมิดข้อบังคับของ อย.และมีการยื่นสูตรให้ อย.ตรวจสอบหรือไม่ เพื่อป้องกันตัวเองจากการทำผิดกฎหมาย และลดความเสี่ยงของผู้บริโภคที่จะได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย

2.หนังสือรับรองฮาราล

ตลาดของผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นนับว่าใหญ่มาก และถือได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อค่อนข้างมาก ดังนั้น การเจาะกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจะสามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มการผลิต ช่วยประหยัดเวลา และต้นทุนในการยื่นขอหนังสือรับรองได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น หากเลือกโรงงานที่เคยมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารเสริมฮาราลมาก่อนก็จะช่วยลัดขั้นตอนและประหยัดเวลาในส่วนนี้ได้มากทีเดียว

คุณอาจสนใจบทความนี้ อ่านต่อเลย สร้างแบรนด์ครีม ครีมกันแดด อาหารเสริม เครื่องสำอาง ขายช่องทางไหน ดีที่สุด

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เลือกยังไง

3.มาตรฐาน GMP

มาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารเสริม โรงงานที่มีความเป็นมืออาชีพจะปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตออกมาผ่านการรับรอง มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย ช่วยสร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริโภคว่าอาหารเสริมที่รับประทานเข้าไปนั้นจะไม่มีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้รับผลประโยชน์ตามสรรพคุณที่ได้ระบุไว้ในฉลากของอาหารเสริม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของแบรนด์ที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมที่เลือกใช้บริการนั้นปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัดหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของคุณเอง

4.มาตรฐาน ISO

มาตรฐานไอเอสโอ หรือ International Standards Organization เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความปลอดภัย กรรมวิธีขั้นตอนต่าง ๆ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต อันครอบคลุมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การติดตั้งเครื่องจัก การบริการของโรงงานแก่ลูกค้า ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องผ่านมาตรฐาน ISO รูปแบบต่าง ๆ อาทิ ISO 9000 หรือ การบริหารเพื่อประกันคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งเน้นย้ำมาตรฐานของระบบคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพื่อป้องกันการหลอกหลวงผู้บริโภคหากโรงงานที่ดำเนินการผลิตโดยไม่ได้มาตรฐาน เป็นภัยต่อสังคมในภาพรวม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ให้ได้คุณภาพ

5.มาตรฐาน HACCP

การผลิตอาหารเสริมมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อมาตรฐาน HACCP หรือ มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Point System) ซึ่งเน้นย้ำความปลอดภัยของอาหารเสริม โดยพิจารณากระบวนการควบคุมจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมระหว่างการผลิต โดยโรงงานผลิตอาหารเสริมจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ

นอกจากนี้ ยังเน้นควบคุมประสิทธิภาพของพนักงานผู้ควบคุมกระบวนการผลิต และตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ HACCP เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ผู้ที่อยู่นอกแวดวงอุตสาหกรรมอาหารอาจะสับสนกับศัพท์แสงทางวิชาการ แต่สิ่งที่เจ้าของแบรนด์ต้องเน้นย้ำคือการสอบถามทางโรงงานว่ามีกระบวนการควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบกระบวนการผลิตอย่างไร เพราะอย่าลืมว่าการลงทุนย่อมมีต้นทุนที่ต้องเสีย คงไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการให้เงินลงทุนของตนเองเสียไปกับการเลือกโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่ถูกสั่งปิดกลางคันทั้ง ๆ ที่ยังผลิตสินค้าไม่เสร็จ หรือส่งผลทำให้สินค้าที่สั่งผลิตขาดความน่าเชื่อถือจากสาธารณชนจนขายไม่ออก ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของแบรนด์ที่จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมแต่ละแห่ง

การเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารเสริมนั้น มีกระบวนการหลายอย่างที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่คุณสามารถไว้ใจได้ สิ่งบทความชิ้นนี้ได้แนะนำ 5 ปัจจัยที่คุณควรจะต้องเก็บไปพิจารณาประกอบการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานภายในประเทศอย่างการรับรองจาก อย.มาตรฐานสากลอย่าง ISO, HACCP และ GMP หรือมาตรฐานที่มีความเฉพาะด้านอย่างหนังสือรับรองฮาราล

ซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านคุณภาพขึ้นกับแบรนด์อาหารเสริมของคุณ เพราะหัวใจสำคัญของธุรกิจอาหารเสริมคือความน่าเชื่อถือ ซึ่งใช้เวลานานในการสร้าง แต่สามารถถูกทำลายลงในพริบตาด้วยข่าวเพียงไม่กี่บรรทัด ฉะนั้น เจ้าของแบรนด์จึงควรเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมอย่างรอบคอบ โดยใช้ปัจจัยทั้ง 5 พิจารณาประกอบ เพื่อที่จะได้ไม่เสียใจในภายหลังนั่นเอง

Last Updated on by

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save